יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
 
 
 
תגובות: 0   צפיות: 7
 
 
עם ניסיון של 18 שנים בראיית הילות, התבוננות וניתוח של אלפי הילות, והעברת סדנאות רבות מאוד, שמח להציג סדנא, אשר ה-"יהלום שבכתרה" הוא לימוד משמעות ההילה וצבעיה לאור הקבלה. במהלכה נלמד על היבטים קשורים ברפואה ההודית והסינית, וניצור אינטגרציה בין הגישות. מסייע בפיתוח "העין השלישית". מספק כלי אבחוני לעבודת הקליניקה!
15:36 (16/01/18) דודי אדלר

זוהי סדנא עם חומר עיוני עמוק וגם עם תרגולים מעשיים:נתרגל בתחילתה ראיית הילות של דוממים, במהלכה נראה אתהילותיהם של המשתתפים וננתח אותן לאור הרפואה ההודית, הסינית והאינטואיציה האישית של כל מטפלת ומטפל.נחתום את הסדנא בראיית הילות המשתתפים וניתוחן, לאור תורת הסוד הקבלית... כאשר רואים הילות, ניתן להתרשם ממצבו הבריאותי של המטופל, לקבל מידע על אזורי גוף הצריכים איזון ולפעמים אף עלאיבר ספציפי.ניתן לקבל מידע על מצבו הרגשי, הקוגניטיבי והרוחני של המטופל.ניתן לקבל מידע על החוזקות של המטופלועל הנקודות בהן צריך להעצים אותו. הסילבוס:שלושה ימי עיון מהשעה 10:00 ועד 16:00 היום הראשון: שיעור 1: זוית ראיה מיוחדת על הרפואה ההודית - מסע במעלה הצ'אקרות, תרגול ראיית הילות של דוממים. הפסקה וארוחת צהריים שיעור 2: משמעות הצבעים, 7 שכבות ההילה. היום השני: שיעור 3: זוית ראיה מיוחדת על הרפואה סינית – 5 האלמנטים: משמעותם והצבעים המייצגים אותם. הפסקה וארוחת צהריים שיעור 4: לימוד ותרגול ראיית ההילה. ריפוי באמצעות ראיית ההילה, ניתוח ההילה על-פי הנלמד בשעורים הראשונים. היום השלישי: שיעור 5: מסודות ההילה בקבלה ומסוד 10 הספירות... נעסוק בדברי הזוהר, האר"י הקדוש, רבי משה קורדוברו, השל"ה הקדוש, רבי הלל צייטלין ועוד. לחובבי ערוצי האנרגיה- המרידיאנים ההודיים\הסיניים (כמוני): נתבונן במקור מרתק בזוהר המציע את המקור לכל שיטות המרידיאנים... הפסקה וארוחת צהריים שיעור 6: צבעי הספירות על פי רבי משה קורדוברו, ראש מקובלי צפת לפני האר"י הקדוש. תרגול ראיית הילות וניתוחן ברוח דברי הרמ"ק, הזוהר ועוד. תכניות רדיו ששידרתי אודות ההילה, ברוח הקבלה. *אובייקט:הילות 1* *אובייקט:הילות 2*