יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
 
 
 
תגובות: 0   צפיות: 7
 
 
שיעורים בספר "תומר דבורה" לרבי משה קורדוברו. גדול עולם, מחבר בספרו זה בין שמים וארץ ומלמד אותנו להביא לידי ביטוי את "צלם אלהים" שבנו, ובאמצעות התנהלות יום יומית, ב-13 מידות הרחמים וב-10 הספירות, להגשים כאן את "האני הגבוה" שלנו, המכונה דרגת "יחידה"

הסרטונים בעמוד זה מותאמים לצפיה בטלפונים "חכמים".במחשב, הם נראים קטנים מידי.לצפיה מיטבית במחשב, מומלץ להכנס לקישור הזה תומר דבורה, שיעור מס' 1. פרק א, במידה "מי אל כמוך" *YouTube:FBUumv4pyy8* תומר דבורה, שיעור מס' 2. פרק א, במידות "נושא עון", "ועובר על פשע", "לשארית נחלתו". *YouTube:BKNUk9mscbU* תומר דבורה, שיעור מס' 3. פרק א, במידות "לא החזיק לעד אפו", "כי חפץ חסד הוא" *YouTube:_oth6-GjyZ0* תומר דבורה, שיעור מס' 4. פרק א, במידות: ישוב ירחמנו, יכבוש עונתינו *YouTube:QGxxVlflU-E* תומר דבורה, שיעור מס' 5. פרק א. במידה: "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" *YouTube:unqX5_mLb4c* תומר דבורה, שיעור מס' 6. פרק א. במידות: "תתן אמת ליעקב", "חסד לאברהם", "אשר נשבעת לאבותנו", "מימי קדם". *YouTube:ObRrtaou8f8* תומר דבורה, שיעור מס' 7.פרק ב. בפעולות הכתר: ענווה, מחשבת הכתר, מצח הרצון *YouTube:OBAxb0C583E* תומר דבורה, שיעור מס' 8.פרק ב. בפעולות הכתר התלויות בעיניים, באזניים, באףבפנים ובפה. *YouTube:54plcNFp9WE* תומר דבורה, שיעור מס' 9.פרק ב. בדרכי קניין מעלת הענווהוגם כמה מילים על חג פורים. *YouTube:TtHock8pjRY* תומר דבורה, שיעור מס' 10. פרק ב. סיום קניין מידת הענווהפרק ג. בקניין החכמה. *YouTube:D-b_QgG5jfY* תומר דבורה, שיעור מס' 11.פרק ג. עוד על קניין החכמה האלהיתוצער בעלי חיים. *YouTube:J8Ki5d7N6GM* תומר דבורה, שיעור מס' 12.פרק ד. בקניין מעלת הבינה ובסוד התשובה העליונה... *YouTube:LEF5egZ5XmU* תומר דבורה, שיעור מס' 13.פרק ה. בקניין מידת החסד ובעניין הלידה... *YouTube:E7PHIHUHkIw* תומר דבורה, שיעור מס' 14.פרק ה. בקניין מידת החסדובסוד המילה... *YouTube:mQR6zS5Iluo* תומר דבורה, שיעור מס' 15.פרק ה. בקניין מידת החסד ובסוד ביקור חולים ו"ריפוי" השכינה... *YouTube:2eoyrsDc6GQ*