יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
ו
  
 
 
 
תגובות: 0   צפיות: 8
 
 
בתשעה באב, ע"פ המסורת, חרבו בית המקדש הראשון והשני. אנו מצפים לבניין הבית השלישי, כחלק מתהליך הגאולה. מהו בית מקדש זה? מתי וכיצד ייבנה? נציג מהלך מיוחד שאיננו מוכר...

בתשעה באב, ע"פ המסורת, חרבו בית המקדש הראשון והשני. אנו מצפים לבניין הבית השלישי, כחלק מתהליך הגאולה. מהו בית מקדש זה? מתי וכיצד ייבנה? את דברי דוד המלך "אַחַת שָׁאַלְתִּי מֵאֵת יְהוָה אוֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ שִׁבְתִּי בְּבֵית יְהוָה כָּל יְמֵי חַיַּי לַחֲזוֹת בְּנֹעַם יְהוָה וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ", ניתן להבין ככיסופים מתמשכים לבית מקדש רוחני שבו חווה האדם נעם תמידי, דבר המזכיר לנו את דברי חז"ל במקומות רבים בעניין העולם הבא, בחינת "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה". את דברי התורה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ניתן בנקל לפרש כמשכן האל בתוך כל אדם ואדם. על כך נאמר "נתאווה הקב"ה שיהיה לו דירה בתחתונים". לא רק בממדים נשגבים, אלא שכל אחת ואחד מאיתנו, נדע את האל בגופנו, בעולם העשייה החומרי, וננכיח אותו בהתנהלותנו. ובכן, בית המקדש הראשון והשני חרבו, אולי גם, כי מטרת האל היתה שנשכנו בתוכנו. שכל איש ואשה ילד וילדה יהוו בית מקדש אנושי... דבר שבית אבנים לא יכול לעשות... בישעיהו יא כתוב: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם: ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן : ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה : לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים" – אנו רואים כאן את ידיעת האל (ידיעה היא מעל אמונה...), את חוויית המשכן האלהי בכל הפלנטה, אולי בכל היקום. ולפי פרשנים מסויימים, ידיעת האל והנכחתו תהיה גם בקרב בעלי חיים ולא רק בקרב האדם. ובירמיהו לא: "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה"... אנו נוכחים כאן במצב בו אין מורה המלמד את תלמידו ואת רעו ענייני אמונה ואלהות. זהו מצב, ע"פ הנביא, בו לכל אשה ואיש ילדה וילד יש ידיעה אישית וודאית באלהות... האור הטמיר שבמקורות אלו, יוצר את התובנה כי בית המקדש השלישי, לא יהיה בית אבנים, בו נקריב קרבנות וכיו"ב. בית זה יהיה כל מי שיודע\ת את האל בוודאות שמעל לאמונה, וכל הוויתו מנכיחה את האל בהתנהגותו ובמידותיו... זוהי בחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" זוהי ה "דירה בתחתונים" אליה מתאווה, כביכול, האל. אדם שחווה את האל בוודאות שלמה, בדרגה רוחנית הנקראת בפנימיות היהדות, "יחידה" (המכונה בתרבויות אחרות "האני הגבוה"), כך שחווה אחדות שלמה עם כל ההויה בתוך האל, ומגשים את "צלם אלהים" שבו, הוא זה אשר מהווה "בית מקדש שלישי". הוא שחווה גאולה. יש גאולה אישית ויש גאולה כללית: כאשר כל יחיד ויחידה ידעו את אחדות ההויה בתוך האל, ויהוו את הבית השלישי בבחינת "מקדש מעט", תגיע הגאולה הכללית והבית יהיה "שלם ומשוכלל"... כל אדם שנגאל וקורן את האל בהתנהלותו ובזיו פניו, מקרב את הגאולה הכללית ואת בית המקדש השלישי, הכללי. כיצד בונים בית מקדש זה? א. משתדלים בתיקון ובבריאות הגוף, הכלי, כך שיוכל לקבל המון אור ומתמודדים עם התאוות ככל שניתן (דרגת "נפש"). ב. עובדים על איזון רגשי, משכללים את המוסריות ובונים את הביטחון העצמי, הנחוץ בשלב ה"התבטלות" (דרגת "רוח". אמנם שלב "ביטול היש" נמצא במעבר שבין דרגות נשמה לחיה). ג. מחדדים את היכולות הקוגניטיביות וחוקרים את סיבת ירידתנו לעולם, את כשרונותינו ואת ייעודנו (דרגת "נשמה"). ישנן רמות תודעה גבוהות יותר, שההשתדלות בהשגתן קשה: האחת, בה יודע האדם כי "אין עוד מלבדו" דהיינו, ידיעה שכל דבר במציאות הוא ביטוי אלהי. אין דבר שאינו אלהות. במצב זה ניתן לחוות אהבה ללא תנאי מן האלהות ועונג רב (דרגת "חיה"). והדרגה הבאה, בה חווה האדם חזרה הביתה, אל המקור, אל חיק האלהות, והתאחדות עמה, יחד עם כל הבריאה. זהו מצב של אחדות שלמה ופשוטה, נטולת גבולות והפרדות בין אנשים, עמים, דומם צומח וחי, בין כוכבים וממדים... אחדות שלמה. חוויית "צלם אלהים". חוויית מצבים המכונים "כתר", "אריך אנפין", "אדם קדמון" ואף מעבר לכך... (דרגת "יחידה", בה משיגים נבואה). השגת שתי הדרגות האחרונות תלויה בעייני במחלוקת האם בית המקדש השלישי ייבנה בידי האדם, או ירד מהשמים בנוי ומשוכלל. להבנתי, מי שסובר שבית המקדש השלישי ייבנה בידי אדם, מתכוון לומר שהאל שם חוק בבריאתו, שמי אשר יעמול כייאות על שלושת השלבים הראשונים, ישיג מכוח עבודתו גם את שתי הדרגות האחרונות. מי שסבור שבית המקדש השלישי ירד מן השמיים... כוונתו, שגם אם עבדת ככל יכולתך בבניית שלוש הקומות הראשונות (בחינות נפש, רוח ונשמה), קבלת שתי הקומות הנותרות (בחינות חיה ויחידה והשגת הנבואה), תלויה ברצונו ובחסדו של האל, דהיינו, האל מוריד ומסיים בעצמו את בית המקדש השלישי באופן ניסי עבור האדם. ולסיום, נתפלל שנזכה לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו, בבחינת "אחישנה". ועוד איחול קטן שאני מזמן, שלא תבוא טעות ותקלה מידי במהלך זה, מה שיגרום לי לאכול את הכובע וגם את הכיפה, אם אני טועה.כל הזכויות על התמונה שמורות ל http://hayom.org.il/alex-levin-judaic-fine-art-galleries